Vesti

Beograd i Baku na uspešnim stazama saradnje

Društvo srpsko-azerbejdžanskog prijateljstva u martu 2020. obeležiće devet godina uspešnog rada. Pod pokroviteljstvom ove organizacije i angažmana nivo saradnje Bakua i Beograda dostigao je visok nivo koji se ogleda u sprovođenju privrednih i obrazovnih projekata. U okviru saradnje sprovode se i humanitarne akcije…

beograd-baku

Odnosi Srbije i Azerbejdžana obeleženi su intenzivnom saradnjom u mnogim oblastima, I to političkim dijalogom na visokom i najvišem nivou, kao i u oblastima ekonomije, kulture i sporta. Ono na čemu se temelji saradnja Beograda i Bakua jeste, pre svega, poštovanje teritorijalnog integriteta i međunarodnog prava.

Uočeno je da bi saradnja mogla da bude bolja u poljoprivredi, turizmu, IT, energetici i infrastrukturi. Azerbejdžan se interesuje za zajedničko ulaganje u poljoprivredu, pre svega u stočarstvo i farme, za proizvodnju žitarica, pšenice i kukuruza, o čemu će još razgovarati. Da bi se povećala trgovina, najprihvatljiviji i najbrži model je uvođenje sistema preferencijala za neke proizvode, kojim bi se carinska stopa za određenu robu obe zemlje svela na nulu.

Treba napomenuti da između Srbije i Azerbejdžana već postoji uspešnu saradnju u oblasti infrastrukture sa Srbijom, gde će biti angažovana kompanija iz Azerbejdžana Azvirt.