Vesti

Doktorat značajnog naučnog doprinosa

Zoran Milosavljević, podpredsednik, DSAP sa Instituta za političke studije je doktorirao 17. jula 2020. na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na temu: Imigracione politike u Evropskoj uniji – između liberalnog i restritivnog koncepta, sa ocenom deset.

naslovna-doktorat

Doktorat: Imigracione politike u Evropskoj uniji ‒ između liberalnog i restriktivnog koncepta predstavila je rezultate na više istraživačkih polja. Doktorat po svom sadržaju, korišćenoj metodologiji i ostvarenim rezultatima predstavlja sveobuhvatnu analizu važne političke teme, a rezultati doktorata se mogu smatrati značajnim naučnim doprinosom. Istraživanje je Milosavljevića na ovu temu pružilo je odgovore na mnoga pitanja i eleminisale neke nedoumice koje su postojale.

Doktoratom sj uspešno izvršena trostruka verifikacija hipotetičkog okvira: a) iz teorijskog ugla socioloških i politikoloških razmatranja; b) na osnovu empirijskih rezultata statističke verifikacije; v) i na osnovu nalaza iz Studije slučaja. Konačno, na osnovu prikupljenih podataka u disertaciji je sprovedena klasifikacija rezultata, njihova sistematizacija i uopštavanje. Tako su ostvareni preduslovi za iznošenje konačnih zaključaka o mestu i ulozi imigracionih politika među državama-članica Evropske unije i Evropskoj uniji kao celini.

Naučno objašnjenje migracionih procesa u Evropskoj uniji (i posebno unutar država-članica i na nivou lokalnih uprava i samouprave), na razjašnjenje imigracionih politika (na skali: liberalno-restriktivno), na procenu stanja i tendencije kretanja imigracionih politika u zavisnosti od intenziteta i dužine migracijske krize. Poseban doprinos doktorata ogleda se u ponuđenom predlogu mera koje je kandidat predstavio ka koherentan niz postupaka, radnji, predloga politika, i procesa. To su praktična, često konkretizovana, rešenja koja bi mogla da stalno preteću konfliktnu situaciju odklone i da postojeće opasnosti neutrališu. Punuđeni rezultati i izvedeni zaključci imaju posebnu težinu ako imamo u vidu da je Srbija u najbližem susedstvu sa zemaljama članicama Evropske unije, kandidat je za ulazak u Evropsku uniju i glavna tranzitna država na trasi migrantskog puta van Evropske unije. Sasvim je izvesno da bi neke od ovih predloženih mera mogle biti od koristi i za nadležne institucije u Republici Srbiji koje se bave ovom problematikom.

Zoran Milosavljević je rođen 11. novembra 1977. godine u Kruševcu, SFRJ. Osnovnu školu završio je u Trsteniku.

Srednju školu završio je na Nordonia High School, Clevland, Ohio/ USA. Kapiten košarkaškog tima Nordonia Knigts i osvajač nekoliko prvenstava u Greater Clevland Confference, kao i atletski pobednik u skoku u dalj i štafeti 4X400m. Fakultet političkih nauka završio je na Univerzitetu u Montani (Montana University, Missoula). Bio je korisnik američke košarkaške stipendije u NCAA division I i deo šampionskog tima Montana Grizzlies u Big Sky Conference Men’s Basketball za 1999/2000.godinu. Godine 2000. pozvan je u US Basketball Academy, Ugine (Oregon), i predložen za NBA Drafft 2000.

Grada2
3-2

Nastavlja postdiplomski program na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na Specijalističkim studijama iz kontraterorizma i organizovanog kriminala i stiče akademsko zvanje specijaliste za kontraterorizam i organizovani kriminal (diplomirao 6. jula 2006. godine). Specijalistički rad naslovljava sa: “Prevencija terorizma”. Krajem 2005. godine Diplomatska akademija Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Crne Gore u saradnji sa Departmanom OSCE-a u Beogradu, dodeljuje mu diplomu o položenom seminaru na temu: “Savremeni terorizam i antiterorizam”.

Od 2005. godine zaposlen je u Institutu za političke studije u Beogradu u zvanju istraživač-pripravnik. Uspešno je završio kurs 2006. godine u Ministarstvu spoljnih poslova sa seminarom na temu: “Suzbijanje terorizma i zaštita ljudskih prava”. Završio je master studije 2009. godine na temu: “Uloga globalnih svetskih zajednica u očuvanju svetskog mira” na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Upisuje doktorske studije 2010. godine na Fakultetu političkih nauka na katedri za politikologiju. Tokom doktorskih studija uspešno je položio najvišim ocenama predmete iz: Političkog nasilja, Savremenog terorizma, Organizovanog kriminala i Nelegalne redukcije političke moći. Izabran je od 26.04.2012. godine. u istraživačko zvanje istraživač-saradnik. Trenutno je u zvanju istraživač-saradnik na Institutu za političke studije u Beogradu.

U poslu kojim se bavi istražuje političke fenomene: korupcije, imigracione politike, reforme bezbednosnog sistema, međunarodne odnose, međunarodnu bezbednost i međunarodne poslove kao i nekonfliktno rešavanje političkih sporova. Kao akreditovani predstavnik AHEA (American Higher Education Alliance) za Jugoistočnu Evropu kandidat je učestvovao u programima edukacije, obuke i slanja studenata na programe razmene „Work and Travel“, „Internship“ u SAD. Kroz ove aktivnosti kandidat je pružio i praktični doprinos integraciji studenata u američko društvo u programima učenja jezika, zasnivanja prvog radnog odnosa za vreme trajanja studija u letnjem periodu, kao i razmene kultura SAD i zemalja bivše Jugoslavije.

Učesnik je Međunarodne naučne konferencije 2016. godine: Savremene migracije i društveni razvoj ‒ interdisciplinarna perspektiva. Tečno govori engleski jezik, služi se ruskim i francuskim. Živi i radi u Beogradu