Dragi posetioci,

dobro došli na sajt Udruženje DRUŠTVO SRPSKO-AZERBEJDŽANSKOG PRIJATELJSTVA koje je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti širenja prijateljstva između Srbije i Azerbejdžana.

Ciljevi udruženja su edukacija građana, kulturna razmena između srpskog i azerbejdžanskog naroda, ekološka zaštita, razvijanje sportske saradnje između Srbije i Azerbejdžana, ostale aktivnosti vezane za razvoj ove dve zemlje.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

– prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu o Srbiji i Azerbejdžanu;
– organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti životne sredine;
–  objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na zaštitu životne sredine, u skladu sa zakonom;

–   organizuje volonterske akcije iz oblasti kulture, sporta i škole.

Uvereni smo da ćete posetom na našem sajtu naći informacije o akcijama Udruženja i mnogo zanimljivih podataka i informacija iz našeg rada koji se ogleda u  sradnji Srbije i Azerbejdžana.

                                                                                                              Zoran Sam, predsednik