Zanimljivosti

Rok upotrebe: Sto godina s jedne i sto godina sa druge strane

Prema tajni koju su bake mladim tkaljama prenosile tek u starosti, pirotski ćilim pet vekova odoleva vremenu i nosi simbole koji, kažu predanja i legende, imaju moć da otklone negativnu energiju, sačuvaju porodičnu slogu i zaštite vlasnika.

Pirot je uvek bio poznat po izradićilima. Ćilimarstvom se nekada bavilo preko dve i po hiljade žena, a ručni rad kojim su se dobijali proizvodi bio je cenjen i dobro plaćen. No, danas je sasvim drugačija situacija, pa se danas ovim zanatom bavi samo tridesetak žena.

Elaboratom o pirotskim ćilimima zaštićeni su 95 šara i 122 ornamenta. Simboli i značenja koja nose ćilimi su mnogobrojna, pa samim tim i legende i verovanja koja prate simbol grada Pirota. Postoje ćilimi za zdravlje, sreću, mir i blagostanje u kući, finansijski boljitak, za muškarce i žene, otklanjanje negativne energije, uroka i mnogi drugi.

Pored izrade, tkalje se bave i restauracijom ćilima. Ovakav postupak se najpre primenjuje kod starih i oštećenih ćilima. Da bi sačuvali porodično nasleđe, mnogi ljudi donose ćilime čiji je životni vek često duži i od 100 godina. Takvim ćilimima se posebnim postupkom vraćaju prvobitna boja i izgled, a izuzetna vrednost je i u činjenici da se tradcija na taj način čuva od zaborava.

Ono što je veoma zanimljivo da Srbi koji žive u inostranstvu, ali i stranci koji žele da imaju uspomenu iz Srbije, najčešći su kupci ćilima. Oni ih naručuju i kupuju putem Interneta, a kada ćilim bude gotov poštom se šalje na željenu adresu. Na taj način, bez obzira na to gde se nalaze, uvek imaju svoj deo Srbije sa sobom!