Vesti

Sve akcije koje Azerbejdžan preduzima su u okviru sopstvenih, međunarodno priznatih granica. Azerbejdžan samo koristi svoje zakonsko pravo da zaštiti svoje zemlje.

Dvadesetsedmog septembra 2020. oružane snage Jermenije su, grubo kršeći režim prekida vatre, započele paljbu iz krupnokalibarskog naoružanja, minobacača i artiljerije različitog kalibra na položaje i sela Gapanli Terterskog okruga, Čiragli i Orta Gervend Agdamskog okruga, Alhanli i Šukurbejli Fizulinskog okruga, Džodžug Mardžanli Džebrailskog okruga Republike Azerbejdžan duž linije razdvajanja.

Prema podacima Ministarstva odbrane Republike Azerbejdžan, među civilnim stanovništvom i vojnim licima ima mrtvih i ranjenih, a među njima je Gurbanov Elbrus Isa oglu, stanovnik sela Gašalti Naftalanskog okruga, sa četiri člana njegove porodice koji su nastradaliusled granatiranja civilnog stanovništva Azerbejdžana od strane oružanih snaga Jermenije. Takođe je naneta ozbiljna šteta kućama i civilnim objektima.

U cilju sprečavanja naredne vojne agresije Jermenije i obezbeđenja sigurnosti gusto naseljenih područja civilnog stanovništva duž linije razdvajanja, oružane snage Republike Azerbejdžan preduzimaju kontraofanzivne i recipročne mere u okviru prava na samoodbranu i u punoj saglasnosti sa međunarodnim humanitarnim pravom.

Još jedna jermenska agresija na Azerbejdžan predstavlja grubo kršenje temeljnih normi i principa međunarodnog prava, rezolucija Saveta bezbednosti UN br. 822, 853, 874 i 884 iz 1993. godine, koje zahtevaju potpuno i bezuslovno povlačenje vojnih trupa Jermenije sa okupiranih teritorija Azerbejdžana, kao i međunarodnog humanitarnog prava, uključujući Ženevske konvencije iz 1949. i odgovarajuće Dodatne protokole.

Novi akt agresije Jermenije na Azerbejdžan, počinjen 27. septembra ove godine, nastavak je provokativnih akcija Jermenije koje su preduzete poslednjih meseci, uključujući pokušaj napada u pravcu Tovuza 12. i 16. jula, diverziono-izviđačku provokaciju u pravcu Goranboja 23. avgusta, sprovođenje politike nezakonitog naseljavanja okupiranih teritorija Azerbejdžana, kao i provokativne izjave i akcije rukovodstva Jermenije.

Međunarodna zajednica, dobro svesna činjenice da nezakonito prisustvo oružanih snaga Jermenije u okupiranom Nagorno-Karabahu i drugim teritorijama Azerbejdžana predstavlja ozbiljnu pretnju miru i stabilnosti u regionu i budući da demonstrira principijelan stav zasnovan na normama i principima međunarodnog prava u pogledu politike Jermenije prema agresiji i okupaciji protiv Azerbejdžana, dužna je da strogo osudi politiku okupacije i provokativne akcije Jermenije protiv Azerbejdžana i primora Jermeniju da se pridržava svojih obaveza prema međunarodnom humanitarnom pravu.

Potpuna odgovornost za nastalu situaciju leži na vojno-političkom rukovodstvu Jermenije.

U ovoj situaciji, kada Jermenija jasno zanemaruje norme i principe međunarodnog prava, podriva suverenitet i teritorijalni integritet Azerbejdžana, grubo krši međunarodno humanitarno pravo ciljno gađajući civile i civilnu infrastrukturu, međunarodna zajednica je dužna više nego ikad da pokaže principijelnu poziciju i izrazi svoju solidarnost sa Azerbejdžanom u njegovoj borbi za odbranu svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta i zaštitu svog stanovništva.

Uzimajući u obzir da je Azerbejdžan od 2008. godine podržavao srpsku poziciju po pitanju Kosova na međunarodnoj areni u okviru teritorijalnog integriteta i međunarodno priznatih granica Srbije, i pozivajući se na konstantnu i simultanu uzajamnu podršku obeju zemalja u vezi sa važnim pitanjima prema pomenutoj „Deklaraciji o prijateljskim odnosima i strateškom partnerstvu između Republike Azerbejdžan i Republike Srbije“ i „Zajedničkom akcionom planu za strateško partnerstvo između Republike Azerbejdžan i Republike Srbije“, azerbejdžanska strana očekuje od srpske strane da pruži podršku i da izjavu po ovom pitanju.

Jermensko-azerbejdžanski nagorno-karabaški sukob započeo je otvorenim teritorijalnim pretenzijama Jermena na istorijske zemlje Azerbejdžana i etničkim provokacijama 1988. godine, a krajem 1991.- početkom 1992. godine sukob je ušao u svoju vojnu fazu. Iskoristivši raspad Sovjetskog Saveza i političku nestabilnost u Azerbejdžanu izazvanu unutrašnjim sukobom, Jermenija je započela vojne operacije u azerbejdžanskom regionu Nagorno-Karabah uz spoljnu vojnu podršku.

Vojna agresija Jermenije rezultirala je okupacijom skoro 20 procenata teritorija Republike Azerbejdžan od strane oružanih snaga Jermenije.